Lähetä pyyntö

Kirjoita meille ja meidän managerimme ottaa Sinuun yhteyttä työpäivän aikana

Yhteyshenkilö toimistossa:

Yhteyshenkilö kohteessa:

×
Manageri
Aleksandr Gashnikov
Olen valmiina vastaamaan kysymyksiisi.
Soita minulle vasta nyt: +7 911 961-24-96
+7 (812) 441-32-09, +7 (812) 329-53-33 Lähetä pyyntö

Maapohjan ALLU-stabilisointijärjestelmä


Rakennustöitä Venäjän luoteisalueella suoritetaan usein heikoilla, suoperäisillä ja liikkuvilla maapohjilla. Liikkuvan ja heikon maapohjan vahvistaminen on rakennusalalla eräs vastuullisimmista tehtävistä, jotka usein vaativat rakennuskohteissa innovaatiivisia ratkaisuja.

Optimaalisena ja yleisenä ratkaisuna heikkoon maapohjaan liittyviin ongelmiin on suomalaisen ALLU-yhtiön keksintö. Keksintö tarjoaa nopean, tehokkaan, halvan ja turvallisen keinon lujittaa heikoja maapohjia, välttyen jatkossa maapohjan muodon muutoksilta ja mahdollistaa entisten jäte -alueiden käyttöönoton . Ideana on tarvittavien lisäaineiden lisääminen maapohjan ja niiden  tehokas sekoittaminen. Tällä tavoin on ratkaistavissa heikojen ja liikkuvien maapohjien ohgelmat. Tämä menetelmä  on nimitetty maan stabiloinniksi.

Suljettu osakeyhtiö ”Sautek” on yhtenä harvasta Venäjän yrityksistä, jotka omistavat ALLU -yhtiön valmistamia maapohjan stabilointijärjestelmiä.

Tarkastele esite

Kuvat kohteista


 

ALLU-järjestelmään kuuluu kolme komponenttia:

Ensimmäinen komponentti on "sekoitin" — ALLU PM Power Mix — kaivinkoneiden hydraulinen lisälaite, jonka avulla maapohjaan (tai muuhun stabilointimassaan) lisättäviä aineita sekoitetaan tarvittavalla tavalla enintään 5 metrin syvyyteen. Tämän lisäksi yhtiöllämme on meidän kehitettämiä ”sekoittimia”, jotka voivat stabiloida maapohjaa  enintään 7 metrin syvyyteen. Tämä ”sekoitin” on ainutlaatuinen ja se on käytössä vain meidän yhtiöllä.

Toinen komponentti on — ALLU PF Presser Feeder (syöttölaite) — turvaa erilaisten lisäaineiden tai sementin lisäämistä maaperään suutimen kautta. Syöttölaitteella on säiliö tilavuudeltaan 7 m3, joka on asennettu tela-alustaiseen koneeseen. Viimeisin syöttölaitteen modifikaatio on tuplasyöttölaite ALLU PF7+7, joka mahdollistaa laitteiston taukoamattomaan toiminnan: jos jompikumpi säiliö tyhjenee, se täytetään silloin kun käytetään sementtiä toisesta säiliöstä. Tämä minimoi laiteiston työseisaukset ja lisää tehokkuutta, pienentää rakennustöiden kustannuksia ja parantaa sijoitusten kannattavuutta.

Kolmas komponentti on — ALLU DAC (tiedonkeruujärjestelmä) — on tehty sitä varten, että se mitoittaa, ohjaa ja laatii toimintaselostuksia koko stabilointijärjestelmän toiminnasta, valvoo stabilointiprosessia. Töiden johtaminen on helppoa, työtä ohjaa kaivinkoneen operaattori kaukosäätimellä.

Tätä keinoa voidaan käyttää kaikenlaisten savi-, turve-, muta-, t.s. minkä tahansa pehmeän maapohjan stabiloinnissa.

Tämä stabilointikeino on nopein ja tehokkain verrattuna perinteelliseen paalutukseen tai maan vaihtoon. On mahdollista stabiloida maapohjaa syvyyteen   0-5 m asti, käyttämättä aggresiivisia kemikaaleja, tämä ei aiheuteta ympäristölle lainkaan vahinkoa. ALLU- stabiloinnilla voidaan saavuttaa tasainen, vahva maapohja vaikeammillakin alueilla, esimerkiksi suolla.

Stabilointimenetelmää voidaan käyttää käsitellessä maapohjaa saasteisilla alueilla, estäen saasteiden leviämistä lähialueilla.

 

Video-esitys


 

Täytettä eri maaperälajeille.

Stabilointijärjestelmä on nopea ja tehokas ralkaisu pehmeän maapohjan vahvistamisessa käyttäen sekä tavallista sementtia, että muita materiaaleja, mikä tarkoittaa vapautta materiaalien valinnassa.

Kaikki käytettävät täyteaineet ovat suosittuja ja usein käytettyjä rakennusmateriaaleja: sementti, savi, kalkki, jotka erilaisissa yhdistelmissä saavuttavat tarvittavat maapohjan ominaisuudet. Niiden annokset valitaan maapohjan ominaisuuksien tutkimus- tuloksen mukaan. Huomioidaan seuraavat maapohjan ominaisuudet: vesitiivistys, suodatuskerroin, fyysikaaaliset ja mekaaniset ominaisuudet, kemialinen ja biologinen kestävyys.

Maapohjan kemialiset ja geotekniset ominaisuudet ja niihiin soveltuva täyteaineen valinta ovat tärkeitä seikkoja, ne vaikuttavat huomattavasti stabilointituloksiin. Yleisesti käytettävä täyteaineen määrä on 100-250 kg/m3. Joissakin kohteissa lisätään hiekkaa tasaisen laadun saavuttamiseksi. Hiekka on oltava puhdasta ja pakkasenkestävää. Yleensä käytettävä hiekkamäärä on 100-150 kg/m3. Hiekkaa levitetään maan päälle ennen stabilointia ja se sekoitetaan prosessin aikana stabiloitavaan maahaan.

Aika usein käytetään kahdesta komponentista koostuvat täyteaineet, mutta kolmesta komponentista koostuvat täyteaineet ovat yleisemmin käytössä ja saattavat olla tehokkaampia monessakin tapauksessa.

 

Käyttöala:

 • Teollisuusrakennusten ja siltojen rakentaminen.
 • Piha-alueiden, saostusaltaiden, vesirakenteiden vahvistaminen.
 • Paineen pienentäminen maapohjaan.
 • Pehmeän maapohjan stabilointi kaivosten poraamisessa.
 • Uima-altaiden ja kaatopaikojen pohjien jne vahvistaminen .
 • Vesistöjen pohjan vahvistaminen.
 • Kaapeleiden asennuksessa mm. maan alle, ojitus.
 • Maapohjan kerrosten suojelu pohjavedestä.
 • Jokien ja järvien rantojen, tiepohjien, vahvistaminen jne.
 • Maapohjien eroosiolta suojaaminen.
 • Maapohjien kerroksien suojelu ikuisen roudan oloissa.
 • Jätealueiden maapohjan käsittely.
 • Jätealueiden maapohjan eristys.
 • Myrkyllisten jätteiden neutralisointi.
 • Nestemäisten jätteiden stabilointi.
 • Erilaisten materiaalien sekoitus.
 • Teollisuusalueiden uudelleenkäyttöönotto.

Maapohjan stabilointijärjestelmällä on mahdollista ratkaista Venäjälle ajankohtaisen ongelman, joka on jätevesien ilmaus- ja puhdistamoalueiden maapohjien uudellenkäyttöönotto ja saneeraus. Merkittävä osa rakennustöistä nykyisin sunnitellaan suorittaa suurten kaupunkien ympärille suoalueille, joten on syntynyt maapohjien valmistelu- ja käytööottotarvetta kasvavan asuinrakennustominnan tarpeisiin. Maapohjan stabilointijärjestelmä on tarpeellinen merisatamien alueiden laajentamisessa ja jo rakennettujen moottori- ja rautateiden maapohjan lujittamisessa, se mahdollistaa suorittaa rakennustöitä ilman liikennerajoituksia, tai minimaalisella liikennerajoituksella.

ALLU-maapohjan stabilointijärjestelmä on uusi, teknisesti täydellinen, verrattuna olemassa oleviin muihin järjestelmiin: KINPRO NANO-System, STEHR -maapohjan stabilisointijärjestelmä, Consolid System-järjestelmä.

ALLU-maan stabilointijärjestelmän käytön ensimmäiset kokeet tehtiin kesällä vuonna 2000 Suomessa, ja vuonna 2001  se valittiin yleiseksi suomaiden käsittelykeinoksi.

Nykyän me käytämme tätä järjestelmää Venäjällä.  Olemme suorittaneet maapohjien stabilointia sellaisissa kohteissa kuten kaasujohto ”Severny Potok”, ”Gazprom”, rakennusaluen maapohjan vahmistaminen  asuinrakennuskohteessa ”Juntolovo”.